FACADERENOVERING

PB Byggeservice er specialister i facaderenoveringer og med mere end 20 års erfaring garanterer vi et flot resultat hvad enten der er tale om omfugning, udkradsning, facadepuds eller sokkelpuds.


Pga. af vores store ekspertise, ser vi facaderenovering af store ejendomme som en af vores kerneydelser. Vi er vant til at arbejde tæt sammen med Bygherrer og rådgivere og sammen sikrer vi det bedste resultat.


Typisk er isolering, platforme og lifte også en del af entreprisen.